Emerytura kolejowa dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Pytanie:

Jestem pracownikiem kolei, przepracowane 35 lat na stanowisku konduktorskim. Urodziłem się w 1950 roku. Czy nadal przysługuje mi emerytura kolejowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Emerytura kolejowa dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku emerytura przysługuje pracownikom kolejowym jeżeli spełniają łącznie następujące warunki (art. 50 ustawy emerytalnej):

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;

Ostatni z wymienionych warunków sprawia, że o emeryturę kolejową na podstawie art. 50 ustawy emerytalnej, w stosunku do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, mogą ubiegać się tylko kobiety urodzone w latach 1949 - 1953. W obecnym stanie prawnym nie istnieją inne podstawy do nabycia emerytury na zasadach emerytury kolejowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne