ESOch w gospodarstwie rolnym

Pytanie:

Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej i postawić na nim antenę. Niestety cały teren gminy objęty jest systemem ESOch. Zostałem poinformowany, że system ten nie zezwala na takie przedsięwzięcia. Jakie warunki powinienem spełnić i do jakich zwrócić się instytucji, aby móc zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej i zezwolić mu na postawienie w moim gospodarstwie wyżej wymienionej anteny?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: ESOch w gospodarstwie rolnym

Ekologiczny system obszarów chronionych jest częścią koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, sporządzanej przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Koncepcja ta uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. Zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem, powinny być uwzględniane już w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przedstawionej sytuacji konieczna jest zmiana przeznaczenia działki rolnej, tzn. jej odrolnienie. Jeżeli w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to konieczne będzie dokonanie jego zmiany. Wymaga to ponownego zachowania całej procedury, a przede wszystkim decyzję o zmianie podejmuje rada gminy. Podjęcie takiej decyzji jest możliwe i uzasadnione w wyjątkowych wypadkach. Jako przykład można przedstawić sytuację, w której w danej gminie nie ma wystarczających terenów pod budownictwo mieszkaniowe, a gleba na działce, której przeznaczenie ma się zmienić, jest niskiej klasy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: