Hurtownia wielobranżowa a sprzedaż detaliczna

Pytanie:

"Jako osoba fizyczna pierwszy raz będę prowadziła działalność gospodarczą. Czy mając zgłoszoną do urzędu skarbowego hurtownię będę mogła prowadzić również sprzedaż detaliczną? Czy dla klientów którzy będą kupowali (pojedynczo) będę mogła wypisywać rachunki-faktury VAT? Czy może w tej sytuacji będę musiała mieć kasę fiskalną?"

Odpowiedź prawnika: Hurtownia wielobranżowa a sprzedaż detaliczna

Prowadzenie hurtowni co do zasady nie wyłącza również prowadzenia sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niestety w takim przypadku może zaistnieć konieczność dokumentowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych). Z obowiązku tego nie może zwolnić nawet wystawianie rachunków-faktur VAT wszystkim nabywcom.

Zgodnie jednak z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy (tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Zatem, dopóki obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20.000 zł, nie wystąpi konieczność dokumentowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.

Należy wskazać, iż zgodnie z § 4 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

 1. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

 5. przy dostawie:

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

 8. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

Warto przeczytać również:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika