Jaki cel ma uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytanie:

"Jaki cel ma uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Jaki cel ma uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z art. 6. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, ale zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz
osób trzecich.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika