Karta pojazdu

Pytanie:

Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 złotych. Wiadomo mi że cena może się wachać od 55 - 1000 złotych. Od czego uzależniona jest cena niniejszej Karty? Jaki akt prawny reguluje wysokość tej opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Karta pojazdu

Zgodnie z art. 77 prawa o ruchu drogowym przy pierwszej rejestracji pojazdu dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego wydaje, za opłatą, właściwy w sprawach rejestracji starosta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U 2002r. nr 18 poz. 177r.) za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organy rejestrujące pobierają opłatę w wysokości 500 zł. Jeżeli jednak rejestracji podlega pojazd niedopuszczony do ruchu lub dopuszczony do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie pochodzenia, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 1 000 zł. W stosunku do pojazdów objętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia procedurą tranzytu przez graniczny urząd celny i zgłoszonych do odprawy w wyznaczonym terminie, organ rejestrujący, wydając kartę pojazdu, pobiera opłatę w wysokości dotychczasowej, jeżeli rejestracja pojazdu, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi do dnia 31 grudnia 2002 r. Powoływane Rozporządzenie weszło w życie dnia 10 marca 2002r. (Rozporządzenie obowiązywało do 20.08.2003 r.)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: