Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego

Pytanie:

"Jakie konsekwencje są za naruszenie prawa autorskiego przy ochronie wzoru przemysłowego ( w zakresie produkcji mebli)?"

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego

Ponieważ ochrona takiego wzoru może być rozciągnięta nawet na 25 lat, wówczas pojawia się możliwość, że wzór, jako później zarejestrowany, wchodzi w zakres prawa ochronnego do wzoru zarejestrowanego wcześniej. Wówczas firma ta może zakazać nie tylko naśladownictwa, ale również wszelkich innych form używania wzoru, w szczególności wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowania lub składowania takiego produktu w tych celach. Wówczas naruszenie będzie o wiele dalej idące, a więc także pańska odpowiedzialność będzie większa (zwłaszcza odszkodowawcza).
W tym wypadku należy jednak przypomnieć, że zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. Dla określenia zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Przede wszystkim swoboda twórcza w zakresie produkcji mebli jest bardzo szeroka, nie jest to dziedzina, w której wzór produktu jest szczegółowo zdeterminowany jego funkcją, jak np. w wypadku łopat czy śrub. Stąd praktycznie wszystkie cechy stanowiące o charakterze obu wzorów przemysłowych mogą być dowolnie ukształtowane przez twórcę wzoru. Wobec tego będą one podlegały ocenie z punktu widzenia poinformowanego użytkownika.

Poinformowany użytkownik jest pewnym modelem, kształtowanym każdorazowo w zależności od produktu, w którym wzór jest zrealizowany. Jako taki nie posiada definicji legalnej (prawnej). Model ten stosuje sąd i to od jego interpretacji ostatecznie zależy, czy dane wzory zostaną uznane za odróżnialne przez „poinformowanego użytkownika".

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika