Krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Kto może starać się o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wysyłka za pobraniem

21.3.2017 przez: eryk096

Nie zrealizowanie zamówienia

23.6.2016 przez: wejet

Zasadność protestu po wyroku ZA

11.1.2007 przez: Edek2

Interpretacja zapisu w specyfikacji

1.10.2005 przez: leval