Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska technika elektroradiologa

Pytanie:

Jakie obecnie powinna spełniać wymagania osoba podejmująca zawód technika elektroradiologa?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska technika elektroradiologa

Rozporządzanie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami dokonuje spisu pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, wraz z kwalifikacjami, które są wymagane na danym stanowisku (§ 1 rozporządzenia). W załączniku do rozporządzenia pod pozycją nr 82 wymieniony został zawód technika elektroradiologa. Do podjęcia tego zawodu wymagane jest:

  1. ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i:
  • uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub
  • technik elektroradiologii lub
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub
  1. ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

\

\"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Do 31 marca 2017 r. (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności (...)

Zasady awansu zawodowego nauczycieli - opinia prawna

Zasady awansu zawodowego nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem zatrudniona w szkole podstawowej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Moja umowa o pracę została zawarta w dniu 1 września 1999 r., a więc przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy - Karty Nauczyciela. Jestem nauczycielem języka angielskiego i posiadam tytuł magistra biologii z przygotowaniem pedagogicznym oraz zaawansowaną znajomość języka (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób kadrowy. dodajDoknrtodocid('a684860002','317'); O jakie "wysokie stanowiska państwowe" chodzi? Ustawę (...)

Ocenianie kandydatów na sędziów przez KRS narusza Konstytucję

Ocenianie kandydatów na sędziów przez KRS narusza Konstytucję

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie oceny kandydatów na sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o nie przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatury Andrzeja G. (sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni, delegowanego do Sądu Okręgowego w Gdańsku) z wnioskiem o powołanie do (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Opinia nt. projektu rozporządzenia MEN ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Opinia nt. projektu rozporządzenia MEN ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanego kierunku zmian w zakresie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Na poparcie zasługuje wprowadzenie zasad profesjonalizacji nauczycieli w obrębie nauczanego przedmiotu poprzez umożliwienie nauczania tylko tego przedmiotu, w zakresie którego kończyli oni studia wyższe (w tym także studia (...)

Opinia nt. projektu rozporządzenia MEN ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Opinia nt. projektu rozporządzenia MEN ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanego kierunku zmian w zakresie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Na poparcie zasługuje wprowadzenie zasad profesjonalizacji nauczycieli w obrębie nauczanego przedmiotu poprzez umożliwienie nauczania tylko tego przedmiotu, w zakresie którego kończyli oni studia wyższe (w tym także studia (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Ważne dla pracowników sądów i prokuratury oraz stażystów

Ważne dla pracowników sądów i prokuratury oraz stażystów

Jakie nowe przepisy zainteresują urzędników organów wymiaru sprawiedliwości?Nowe rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego wchodzi w życie już 18 lipca 2008 r. Czego dotyczy rozporządzenie?Rozporządzenie określa: (...)

W szkołach pojawią się asystenci nauczycieli

W szkołach pojawią się asystenci nauczycieli

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, wprowadzającą nową kategorię osób pracujących w szkołach - asystentów nauczycieli. Nowela wprowadza też zmiany dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Celem ustawy jest wzmocnienie standardu opieki nad uczniami oraz opiekuńczej funkcji szkoły poprzez zapewnienie możliwości zatrudnienia (...)

Posłowie nie wskażą kandydatów na sędziego TK

Posłowie nie wskażą kandydatów na sędziego TK

Wyborem kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zajmie się specjalnie Kolegium Elektorów. Skierowany do sejmowej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza nowe zasady wyboru kandydatów na sędziego najważniejszego z organów polskiego systemu sądowniczego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie reprezentacja i ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa; wprowadzenie zmian w zakresie (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem w Polsce kształcenie rozwinęło się głównie (...)

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia na obrót produktami leczniczymi?Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych. Obrót hurtowy produktami leczniczymi mogą zaś prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne, (...)

Kobiety do poboru

Kobiety do poboru

Które kobiety mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru? Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium wyróżnienia stanowi, to czy pracownik posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni i stosowania prawa UE. Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowane prace projektowe. Natomiast określony rezultat pracy projektowej posiada cechy utworu, jeżeli został ustalony w jakiejkolwiek postaci oraz jest przejawem działalności twórczej o (...)

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

19 października 2018 r. ukazało się postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-619/18 - Komisja przeciwko Polsce. Wynika z niego, że Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Jak ono stanowi, postanowienie wiceprezesa (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Stan faktyczny FIRMA X działająca jako spółka z o.o. (świadcząca usługi niematerialne) ma 6 wspólników, z których 5 jest członkami zarządu. Zatrudnia 25 osób na umowy o pracę, w których podstawa jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia plus premia uznaniowa. W latach 2003-2005 firma zatrudniała podwykonawcę, który za swoje usługi wystawiał faktury VAT  płatne przelewem (...)

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny

Nowe przepisy Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych. W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli. Proponowane zmiany zostały ujęte w projekcje nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 (...)

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych - to podstawowy cel proponowanej regulacji. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zwiększenie (...)

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu ograniczenie nadużyć wyborczych oraz zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Jakie przepisy się zmienią? Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych (...)

Ważne dla studiujących pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Ważne dla studiujących pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację! Zmiany w systemie kształcenia nauczycieli  Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. (...)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

  O jakie dane osobowe może zapytać przyszły pracodawca kandydata do pracy? Od 1 stycznia 2004r. do kodeksu pracy wprowadzony został dodatkowy przepis (art. 22[1]), mówiący o tym jakie dane osobowe mogą być przedmiotem zainteresowania przyszłego pracodawcy w trakcie spotkania z kandydatem do pracy. Wprowadzenie tego uregulowania ma związek z ochroną danych osobowych, którą (...)

KRS i KRK z nowym obiegiem dokumentów. Koniec ery papieru

KRS i KRK z nowym obiegiem dokumentów. Koniec ery papieru

Obieg dokumentów między sądami powszechnymi, Krajowym Rejestrem Karnym i Krajowym Rejestrem Sądowym ma być szybszy i prostszy. Wczoraj rząd przyjął odpowiednie nowelizacje ustaw o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie tych zmian zapowiedział premier w exposé, wygłoszonym w listopadzie 2011 r. - przypomina Centrum Informacyjne Rządu.Dotychczasową (...)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Jakie nowe przepisy zainteresują chętnych do pracy w sądownictwie czy prokuraturze?4 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.Na jej podstawie zostanie uworzona Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Minister Sprawiedliwości ma sprawować nadzór nad Krajową Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami (...)

Wyższe dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

Wyższe dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

Od końca grudnia 2004 r. (konkretnie od 31 grudnia) obowiązują zmienione kwoty i zmienione zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. W tym celu Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał stosowne rozporządzenie. Od tej daty nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do (...)

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

Problem: Jaki warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby móc podjąć zatrudnienie w Polsce? Czy takie same zasady dotyczą obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw nie będących jej członkami? Opinia prawna: Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi uzyskać zezwolenie wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wymóg ten stawia art. 87 zdanie pierwsze (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pomoc dla producentów świń Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych jako warunek podjecia działalności gospodarczej - poszukuje do pracy magisterskiej (agniecha) poszukuje komentarza do art.10 prawo działalności (...)

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko Witam! czy mógłby mi ktos napisać jakie przywileje przysługują bezrobotnej matce wychowujacej dziecko, jeśli w ogóle jakieś przysługują. Nie mogę (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Czy istnieje taka możliwość?

Czy istnieje taka możliwość? Witam Państwa. Mam pytanie odnośnie umowy o pracę (przygotowania zawodowego) dla osoby niepełnoletniej. Czy mogę pracować, w formie przygotowania zawodowego, u swojego (...)

jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

jak uzyskać kwalifikacje rolnicze? jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce?

jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce? jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce?

szkoły policealne

szkoły policealne Witam, co sądzicie o szkołach policealnych? Jestem tegoroczną maturzystką, a po maturze chciałabym iść właśnie do szkoły policealnej. Zawsze interesowałam się makijażem (...)

umowa zlecenie - czy jest ważna ?

umowa zlecenie - czy jest ważna ? Dzień dobry ! Od dwóch tygodni pracuje w sklepie. Umowa, którą dostałam nie zawiera daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia (tylko datę zawarcia umowy). Znajduje (...)

prawo jazdy problemy w wydziale komunikacji

prawo jazdy problemy w wydziale komunikacji A więc mam takie pytania: 1. Zdałem na prawo jazdy kat. D i zrobiłem kwalifikacje zawodowa na przewóz osób. Pani w wydziale komunikacji mówi mi ze muszę (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Umowa o pracę z młodocianym

Umowa o pracę z młodocianym Czy ktoś z Państwa wie w jaki sposób sfromułować aktualną umowę o pracę z młodocianym w celu NAUKI ZAWODU?? Proszę o odpowiedź na forum lub emailem: tarnow@tenbit.pl (4MFQLA) (...)

Rada Nadzorcza- kwalifikacje kandydatów na członków

Rada Nadzorcza- kwalifikacje kandydatów na członków Gubię się... Czy dyplom zdania egzaminu jest dziś niezbędnym warunkiem do powołania osoby na członka rady nadzorczej, czy też, jak mówią (...)

Leczenie w najlepszych placówkach w Polsce

Leczenie w najlepszych placówkach w Polsce Kancelaria Vox Veritas pomaga zorganizować swoim klientom specjalistyczne leczenie w najlepszych klinikach na terenie całej Polski, z którymi od lat współpracuje. (...)

Świadczenie rehabilitacyjne ciąża i zwolnienie

Świadczenie rehabilitacyjne ciąża i zwolnienie Witam serdecznie! Piszę z prośbą o poradę. Aktualnie jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zaszłam w ciążę w kwietniu (...)

Umowa szkoleniowa a kara finansowa

Umowa szkoleniowa a kara finansowa Witam, Podpisałem umowę szkoleniową wraz z umową próbną o pracę na 3 miesiące jak zaczynałem w firmie. Później gdy się kończyła umowa to podpisałem nową (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe...

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe... Moja księgowa niebawem przechodzi na emeryturę. Znajoma namawia mnie na skorzystanie z księgowości online. Ona korzysta obecnie z https://wfirma.pl/ (...)

Brak podpisu posiadacza na wydanym mu urzędowym dokumencie

Brak podpisu posiadacza na wydanym mu urzędowym dokumencie Mam specyficzne pytanie w związku z trwającym sporem spadkowym. Mianowicie. Czy brak podpisu właściciela legitymacji, na legitymacji potwierdzającej (...)

Dowódca Batalionu nie chce mi przedłużyć kontraktu - wydaję mi się, że to tylko jego \"widzi mi

Dowódca Batalionu nie chce mi przedłużyć kontraktu - wydaję mi się, że to tylko jego \"widzi mi Dowódca Batalionu nie chce mi przedłużyć kontraktu - wydaję mi się, że to tylko jego "widzi (...)

Porady prawne