Leasing pracownika

Pytanie:

Czy leasing personalny (czy też pracowniczy) wymaga koncesji? Czy można prowadzić taką działalność w formie spółki cywilnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Leasing pracownika

Zjawisko "leasingu pracowniczego" polegającego na świadczeniu pracy przez pracowników (zleceniobiorców jednego zakładu na rzecz drugiego) nie zostało opisane przez żaden akt prawny w Polsce. W związku z tym również Prawo działalności gospodarczej określające rodzaje działalności do których wykonywania konieczne jest uzyskanie koncesji, nie zawiera żadnej regulacji na temat leasingu pracowniczego. Podejmowanie i wykonywanie działalności polegającej na świadczeniu pracy przez pracowników nie wymaga więc uzyskania koncesji. Najistotniejszą cechą spółki cywilnej jest przyjęcie przez wszystkich wspólników zobowiązania do działania zmierzającego do osiągnięcia celu gospodarczego. Nie ma żadnych ograniczeń, aby działanie to polegało na świadczeniu pracy przez pracowników (leasingu pracowniczym). W związku z tym możliwe jest prowadzenie tego typu działalności w formie spółki cywilnej i nie jest do tego potrzebna żadna koncesja.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Rękojmia za wady ukryte

4.4.2013 przez: mafister72

Leasing - Potrzebuje rad

22.9.2009 przez: -

kradzież przedmiotu leasingu

14.5.2004 przez: -

Regulacja leasingu w prawie

9.5.2002 przez: -