Liczba założycieli izby gospodarczej

Pytanie:

W ustawie o izbach gospodarczych jest zapis że do założenia Izby o zasięgu ogólnopolskim jest potrzebnych 100 członków założycieli. Co to oznacza? Czy już we wniosku do KRS , statut izby musi być podpisany przez tych 100 założycieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Liczba założycieli izby gospodarczej

Izba gospodarcza może być utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie:

  • co najmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwanych  założycielami, na obszarze działania tworzonej izby, obejmującym obszar województwa,
  • w wypadku gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar województwa, liczba założycieli powinna wynosić co najmniej 100.

Ograniczeń powyższych nie stosuje się, jeżeli założycielami są wyłącznie towarzystwa emerytalne.

Porady prawne

Jeżeli izbę gospodarczą zakładają grupy producentów rolnych, ich związki lub przedsiębiorców prowadzących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, liczba założycieli może być mniejsza i wynosi odpowiednio: 10 i 20.

W celu utworzenia izby gospodarczej założyciele uchwalają statut izby, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów.  Z powyższego wynika już samo przyjęcie statutu wymaga istnienia odpowiedniej liczby założycieli.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne