List polecony za potwierdzeniem odbioru - zwrot

Pytanie:

"Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania zaprosił zgodnie z statutem spółki "PaPa" pozostałych członków Rady Nadzorczej na posiedzenie. Adresy otrzymał od jednego z akcjonariuszy, który to pomylił ulicę. Gdyż nazwa ulicy została zmieniona. List zaadresowany do tego członka Rady Nadzorczej został zwrócony nadawcy. Na kopercie widnieje adnotacja z poczty "Zwrot - pod określonym adresem adresat nieznany" - należy zwrócić uwagę, że w powyższej miejscowości osoba o powyższym imieniu i nazwisku jest tylko jedna. Na potwierdzeniu odbioru widnieje podpis odbiorcy, który jest adresatem zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. Podpis ten jest przekreślony prawdopodobnie przez pracownika poczty. Doręczyciel tłumaczył powyższą okoliczność, że jest to normalna procedura zwrotu. W przypadku gdy odbierający polecony list. Mimo że widnieje jego nazwisko i imię jednak istnieje błąd w nazwie ulicy (było staroXXXX 2 prawidłowy adres XXXX 2). Widzi też nadawcę, którego imię i nazwisko powinno mu być znane z powodu zasiadania w tej samej radzie nadzorczej. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru oddaje list, a doręczyciel przekreśla potwierdzenie odbioru na potwierdzeniu. Czy tak wysłane zaproszenie, można traktować za doręczone?"

Odpowiedź prawnika: List polecony za potwierdzeniem odbioru - zwrot

Przepisy nie regulują wprost powyższej sytuacji. Wydaje się jednak, że próba doręczenia przesyłki w sposób przedstawiony w pytaniu może być uznana za skuteczne doręczenie. Jak zostało to stwierdzone, adresat o tym imieniu i nazwisku jest tylko jeden w podanej miejscowości. Ponadto jak zostało wskazane, podpis adresata widnieje na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Powyższe oznacza, że pomimo błędnego oznaczenia adresu, mógł on swobodnie odebrać kierowaną do niego przesyłkę. Tym samym, miał jednocześnie możliwość zapoznania się z treścią pisma, które zostało mu wysłane. Mógł zatem zapoznać się z treścią oświadczenia, które zostało do niego skierowane, zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika