Minimalny okres gwarancji

Pytanie:

Na ile się orientuję, przepisy nie określają minimalnego okresu gwarancji, gdyż gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym. Zajmuję się sprzedażą maszyn i urządzeń firma-firma (z wyłączeniem sprzedaży konsumenckiej, detalicznej). Czy mogę zaoferować mojemu klientowi 6 miesięczny okres gwarancji? Czy w prawie polskim jest określony minimalny okres gwarancji?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Minimalny okres gwarancji

Udzielenie gwarancji jest rzeczywiście dobrowolne. Treść gwarancji jest ustalana przez samego gwaranta. Kontrahent poprzez przyjęcie dokumentu gwarancyjnego wyraża zgodę na warunki udzielanej gwarancji.

Okres gwarancji jest podawany w treści dokumentu. Przepisy prawa nie ustanawiają minimalnego okresu gwarancji. Jedynie w wypadku, gdy brak jest postanowień o okresie gwarancji, zastosowanie ma przepis art. 577 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: