Następcza niemożliwość świadczenia

Pytanie:

Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany do sprawy o podział majątku wspólnego? Jak go należy rozumieć?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Następcza niemożliwość świadczenia

Odpowiedź na to pytanie zależy od okoliczności danego stanu faktycznego. Z uwagi na brak opisu stanu faktycznego, odpowiedź in concreto nie jest możliwa.

Natomiast in abstracto należałoby dopuścić możliwość stosowania tego art. 475 § 1 k.c. do zobowiązań powstałych na skutek podziału majątku. Art. 475 § 1 k.c. znajduje bowiem zastosowanie do sytuacji, gdy niemożliwość świadczenia zachodzi po powstaniu zobowiązania. Niemożliwość świadczenia należy przy tym rozumieć, tak jak na gruncie art. 387 k.c., a więc jako sytuację, w której, obiektywnie, danego świadczenia żadna osoba, a nie tylko dłużnik, nie jest w stanie spełnić. Typowym przykładem jest niemożliwość spełnienia świadczenia polegającego na wydaniu rzeczy w naturze, gdy rzecz ta uległa całkowitemu zniszczeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: