Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika

Pytanie:

Wczoraj na terenie naszej firmy powiesił się jeden z pracowników podczas pracy /dozorca/. Bardzo proszę mi powiedzieć co mam uczynić z ramienia zakładu pracy, jakie wynagrodzenia, ekwiwalenty i na jakich zasadach mam wypłacić żonie, co zrobić żeby do końca rozliczyć w/w?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika

Zgodnie z kodeksem pracy, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty, zależnej od stażu pracy. Dodatkowo pracodawca obowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za przepracowany okres oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne