Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

Pytanie:

W jaki sposób Kodeks karny chroni dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

W takich przypadkach w grę ewentualnie wchodziłby przepis art. 212 § 1. Jego treść jest następującą: „Art. 212 § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Porady prawne
”.
Przedmiotem ochrony art. 212 jest cześć (zewnętrzna), a zatem dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi (zob. O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo..., s. 243-244).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne