Ograniczenie prawa właściciela do swobodnego korzystania z terenu

Pytanie:

W jaki sposób przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ograniczają prawo właściciela do swobodnego korzystania z rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie prawa właściciela do swobodnego korzystania z terenu

Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie to ograniczone może być przez ustawy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Przedmiotowym ograniczeniem w sposobie wykonywania prawa własności nieruchomości jest poddanie korzystania z nieruchomości rygorom wynikającym z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zamierzone przez ustawodawcę odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 140 k.c. Z uwagi zatem na ograniczenie prawa własności plan miejscowy, podobnie jak inne ustawy w jakikolwiek sposób ograniczające prawo własności, nie może być interpretowany rozszerzająco (por. Lis Karol - Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Praktyczne wyjaśnienia, LexPolonica).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: