Opłata za wydanie billingu

Pytanie:

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą i kosztuje to 5 zł. Czy operator może pobierać opłatę? Czy nie ma obowiązku udostępniania wykazu połączeń za okres objęty retencją?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za wydanie billingu

Kwestie związane z przekazywaniem przez operatora wykazu połączeń (tzw. bilingów) regulowane są przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej p.t.). Zgodnie z art. 80 ust. 1 p.t., dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany dostarczyć abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. 

Zgodnie natomiast z ust. 6 powołanego powyżej artykułu, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza, na żądanie abonenta, szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący: 

1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy pisemnej z dostawcą - okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym abonent złożył żądanie; 

2) w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w publicznej sieci telefonicznej, dla abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a - okres nie dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez abonenta żądania. 

Ustawodawca wskazuje przy tym w art. 80 ust. 2 p.t., że za wystawienie szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych dostawca może pobrać opłatę w wysokości określonej w cenniku.

Reasumując powyższe rozważania należy zatem stwierdzić, iż operator jest uprawniony do żądania od Pana zapłaty za wystawienie bilingu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: