Oszacowanie sporządzone na prywatny użytek

Pytanie:

W dniu 20.10.2003r. opis i oszacowanie nieruchomości został przez sąd uchylony w związku ze skargą dłużnika. Sąd nakazał komornikowi sądowemu dokonać ponownego opisu i oszacowania. Komornik przez okres dwóch lat nie dokonał czynności ponownego opisu i oszacowania. Dłużnik w dniu 30.11.2005r. na swój wniosek i dla celów dowodowych w postępowaniu wszczętym kolejną skargą na obwieszczenie o terminie licytacji zlecił biegłemu sądowemu z listy sądowej sądu rejonowego, aby dokonał opisu i oszacowania. Biegły opis i oszacowanie wykonał w dniu 30.11.2005r. Następnie w dniu 15.12.2005r. komornik wezwał dłużnika do uiszczenia zaliczki na wydatki związane ze sporządzeniem opisu i oszacowania tej samej nieruchomości. Pytanie - jeżeli dłużnik nie posiada już środków na zaliczkę dla komornika, to czy dłużnik może złożyć wniosek, aby komornik nie dokonywał nowej wyceny, lecz przyjął opis i oszacowanie z 30.11.2005r. wykonany z wniosku dłużnika, skoro opis i oszacowanie z 30.11.2005 spełnia wszelkie wymogi i standardy, a wykonał go biegły uprawniony z listy tego samego sądu rejonowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oszacowanie sporządzone na prywatny użytek

Opis i oszacowanie to czynność komornika. Wg przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Nie jest możliwe przyjęcie oszacowania sporządzonego na prywatny użytek dłużnika. Tylko w wypadku, gdy nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: