Pełnomocnik a doręczanie pism

Pytanie:

Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się na nieskuteczne doręczenie, jeśli po tym fakcie druga strona wysłała korespondencję z pominięciem tego pełnomocnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik a doręczanie pism

Zakładamy, że chodzi o listowne doręczenie oświadczenia woli. Pełnomocnictwo upoważnia do zawarcia czynności prawnej w imieniu mocodawcy i na jego rachunek. Pełnomocnik może zastępować mocodawcę, ale nie oznacza to, że sam mocodawca przez udzielenie pełnomocnictwa pozbawia się podmiotowości w danym stosunku prawnym. Wydaje się zatem, że oświadczenie woli złożone mocodawcy zamiast pełnomocnikowi będzie można uznać za skutecznie złożone.

Jeżeli natomiast doręczenie z pominięciem pełnomocnika stanowi niedotrzymanie zawartej umowy, to druga strona będzie odpowiedzialna za ewentualną szkodę, która z tego powodu powstała.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne