Podział działki leśnej

Pytanie:

Jestem właścicielem 12000m2 lasu. Chciałbym go podzielić na działki i sprzedać. Czy jest to możliwe i na jakiego rodzaju działki mogę to podzielić, leśne, letniskowe, budowlane? Czy na takiej działce można postawić dom. Kto o takim podziale decyduje?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podział działki leśnej

W przedstawionej sytuacji należy odróżnić podział działki leśnej od zmiany jej przeznaczenia. Podział działki leśnej jest podziałem geodezyjnym. W tym celu podziału musi dokonać geodeta; nanosi ona odpowiednie zmiany na mapie i zatwierdza podział. Następnie należy zgłosić ten podział do ewidencji gruntów i budynków (często robi to sam geodeta) i na tej podstawie następuje aktualizacja danych.

Natomiast, by zmienić działki leśne na budowlane, konieczna jest zmiana ich przeznaczenia.  W pierwszej kolejności musi nastąpić zmiana przeznaczenie gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie wyłączenie grunt z produkcji rolnej. W sytuacji, gdy gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest dokonanie zmiany planu, a aby zarząd gminy zmienił taki plan miejscowy dla danego fragmentu gminy muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Po pierwsze musiałoby się okazać, iż zbyt mało jest terenów budowlanych dla dalszego rozwoju danej gminy.

Porady prawne

Po dokonaniu zmiany przeznaczenia działki trzeba wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja o wyłączeniu musi być wydana przed uzyskaniem ewentualnego  pozwolenia na budowę. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne