Pojęcie osoby nieuprawnionej

Pytanie:

Art. 169 § 1 k.c. operuje pojęciem osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą ruchomą. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy np. właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy innym (np. w umowie przedwstępnej, pierwokupu czy też w \"zwykłym\" oświadczeniu) jest osobą nieuprawnioną? Tym samym kupujący, który wie o takim zastrzeżeniu nie nabywa własności? Czy też chodzi tutaj o ograniczenie mające \"silniejszy\" charakter np. zajęcie komornicze?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.2.2013

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pojęcie osoby nieuprawnionej

Przez nieuprawnionego w rozumieniu powyższego przepisu należy rozumieć przede wszystkim nie właściciela. Może być nim także i sam właściciel, który np. dokonuje zbycia rzeczy zajętej w toku egzekucji (art. 848 k.p.c.), rozporządza rzeczą obciążoną prawem odkupu (art. 593 w zw. z art. 92 k.c.). Poza tym za nieuprawnioną uważa się osobę, która z jakichkolwiek powodów rozporządza rzeczą powierzoną mu przez właściciela. Do tych osób należy także pełnomocnik właściciela, który nie miał umocowania do rozporządzenia rzeczą albo przekroczył zakres pełnomocnictwa.

W opisanej przez Pana sytuacji właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy nie będzie nieuprawniony - odpowiada on jedynie odszkodowawczo za zbycie rzeczy wbrew zobowiązaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97