Pożyczka zabezpieczona wekslem in blanco a porozumienie pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem

Pytanie:

Witam. Zamierzam udzielić pożyczki zabezpieczonej wekslem in blanco. Słyszałem, że oprócz wypełnienia weksla, między wierzycielem a dłużnikiem zawiera się porozumienie. Na czym ono polega?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pożyczka zabezpieczona wekslem in blanco a porozumienie pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem

Wystawienie weksla in blanco łączy się z zawarciem porozumienia między podpisanym a osobą, której wręcza on weksel. Porozumienie nie musi być wyrażone na piśmie, może mieć formę dorozumianą. Aby jednak nie narazić się na zarzut nieprawidłowego wypełnienia, wierzyciel często żąda wręczenia mu odrębnej deklaracji wekslowej, podpisanej przez wystawcę i pozostałych dłużników wekslowych. W deklaracji takiej wyrażona jest zgoda na wypełnienie weksla określoną treścią. Wręczeniu weksla in blanco towarzyszy wystawienie deklaracji, w której następuje odpowiednie upoważnienie wierzyciela oraz określenie sposobu wypełnienia weksla. Nie ulega wątpliwości, że istnienie takiej deklaracji ułatwia najczęściej sytuację dowodową posiadacza weksla.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne