Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. W końcu udało mi się go zmusić do badań, które to trwają już drugi dzień z rzędu. Od dwóch dni nie stawił się w pracy twierdząc że robi badania, które mu nakazałem. W jaki sposób powinienem podejść do tej sytuacji. Czy czas nieobecności w pracy z powodu badań lekarskich wlicza się do normalnego czasu pracy? Jeżeli tak to czy istnieje jakiś limit godzin lub dni. Jeżeli nie to jakich wykroczeń dopuścił się pracownik. Czy za czas badań lekarskich powinien podpisać listę obecności? Jeżeli nie to jak ewidencjonować taką sytuację. Czy za czas badań należy mu się jakieś wynagrodzenie, pomijam koszty badań za które płacę.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 § 3 kodeksu pracy, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Z powyższego wynika, że nieobecność pracownika z powodu badań lekarskich jest wliczana do czasu pracy tego prawnika.
Przepisy nie określają okresu maksymalnej nieobecności pracownika w pracy z powodu wykonywania badań lekarskich, nie mniej jednak nieobecność pracownika nie powinna przekraczać czasu potrzebnego do dokonania badań lekarskich. To jaka ilość czasu jest potrzebna na te badania zależy od zakresu badań przeprowadzanych, terminów, w których przyjmują dani specjaliści, a także obłożenia pacjentami lekarza.
Naszym zdaniem, może Pan skontrolować, czy pracownik rzeczywiście przebywa na badaniach, może więc Pan np. wymagać od pracownika, by ten wskazał w jakich godzinach przyjmuje dany specjalista, a także może Pan wymagać, by pracownik, pomiędzy poszczególnymi badaniami stawiał się w pracy. Jeżeli pracownik nie przychodzi do pracy i jednocześnie nie przebywa na badaniach, jego nieobecność jest nieusprawiedliwiona. Pracownik w takiej sytuacji narusza obowiązki pracownicze. Takiego pracownika można ukarać karą porządkową.
Jak już wskazano powyżej, za czas badań lekarskich należy się prawnikowi wynagrodzenie. Natomiast ewidencja czasu pracy jest prowadzona do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Jeżeli pracownik nie stawił się danego dnia w pracy, nie powinien on podpisywać listy obecności, natomiast w jego karcie ewidencji czasu pracy powinno być zaznaczone, że jego nieobecność jest usprawiedliwiona (o ile jest), z powodu badań lekarskich.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: