Prawo własności pracy dyplomowej

Pytanie:

Student pisze pracę dyplomową - licencjacką lub magisterską. Kto i w jakim zakresie ma prawo do tej pracy? Czy uczelnia, na której student pisze pracę (pod kierunkiem promotora), a następnie przystępuje do jej obrony, czy student - jako autor pracy? A może będzie to promotor, który czuwa nad jej kształtem? Jeżeli właścicielem pracy jest uczelnia, to jak tę pracę może wykorzystać?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo własności pracy dyplomowej

Wydaje się, że pytanie dotyczy kwestii własności praw autorskich pracy dyplomowej tworzonej przez studenta wyższej uczelni. W myśl art. 15a Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, czyli szkole prowadzącej studia wyższe, przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego. W wypadku opisanym w pytaniu przewidziano zatem ograniczenie praw właścicielskich w zakresie praw autorskich twórcy, należy bowiem zaznaczyć, że własność intelektualna utworu w postaci pracy dyplomowej przysługuje twórcy, czyli studentowi, zgodnie z ogólną regułą przewidzianą w art. 8 ust. 1 Ustawy. Ustawowym ograniczeniem jego praw właścicielskich jest jednakże pierwszeństwo w opublikowaniu pracy przysługujące uczelni. W terminie 6 miesięcy od momentu obrony student doznaje zatem ograniczenia w dysponowaniu swoim utworem w postaci zakazu publikacji we własnym zakresie. Dopiero w sytuacji, gdy uczelnia nie skorzysta z prawa pierwszeństwa publikacji pracy, student może uczynić to we własnym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wykorzystanie materiałów na gadżetach

23.7.2019 przez: joannadynam

Produkt niekomercyjny

23.1.2018 przez: Maserati44