Procedura zmiany plau zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura zmiany plau zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 27 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym u.p.z., zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który wraz z wejściem w życie zastępuje dotychczasowy plan miejscowy (art. 34 ust. 1 u.p.z.). Jedyną istotną różnicą pomiędzy uchwaleniem i zmianą planu miejscowego jest sposób zainicjowania przewidzianej w ustawie procedury. Jeżeli procedura zmiany planu nie następuje z własnej inicjatywy przez radę miasta/radę gminy, wówczas pierwszym krokiem powinno być złożenie odpowiedniego wniosku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne