Prowadzenie akt osobowych pracowników

Pytanie:

Pracownik został zatrudniony w naszej placówce od 1.09.2007 r. warunkowo, za zgodą pracodawcy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W części A akt osobowych pracownika wpięto pismo z warunkową zgodą pracodawcy na dopuszczenie go do pracy bez orzeczenia lekarskiego. Następnie w dniu 6.11.2007 r. dostarczył do pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie. Do której części akt osobowych należy wpiąć takie orzeczenie lekarskie?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie akt osobowych pracowników

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, do części B akt osobowych wpina się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie pracownika. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku konieczne jest już na etapie rekrutacji pracownika na dane stanowisko pracy. Pomimo tego, że zostało ono dostarczone z opóźnieniem, już po nawiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, powinno ono zostać dołączone do części A akt osobowych pracownika. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi podlegają dołączeniu do części B akt osobowych pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: