Prywatna droga dojazdowa

Pytanie:

Moja działka budowlana graniczy z jednej strony ze ślepą (kończy się na wysokości mojej działki) prywatną drogą dojazdową o szer. 5m, której jestem też jednym z trzech współwłaścicieli. Czy na mojej działce mogę usytuować budynek mieszkalny w odległości 3 m od tej granicy (chciałbym, aby w ścianie od strony granicy było jedno okno)? Czy prywatna droga dojazdowa traktowana jest jako działka budowlana w myśl rozporządzenia ministra infrastruktury z 12.04.2002 \"W sprawie warunków technicznych ...\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prywatna droga dojazdowa

Działki są zaliczane do jednej z trzech kategorii; budowlanej, rolnej, leśnej. O przeznaczeniu działki do jednej z nich decyduje przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przedstawionej sytuacji droga stanowi dojazd do kilku działek budowlanych i jest wspólną własnością ich właścicieli. Z pewnością jest to więc działka budowlana, wydzielona przy okazji dokonywania podziału nieruchomości na obecne działki. Należy więc uznać, że przepisy powołanego rozporządzenia znajdą w tym wypadku zastosowanie. Tak więc co do zasady odległość budynku od granicy działki, na której znajduje się droga powinna wynosić 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy lub 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: