Przedawnienie należności telefonicznych

Pytanie:

W maju 1999 r. została podpisana umowa między spółką cywilną, a operatorem telefonii cyfrowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowy). Rachunki w 1999 r. za 2 miesiące nie zostały zapłacone. Telefon został wyłączony w lipcu 1999 r. Od września 1999 r. spółka już nie istnieje. Prawdopodobnie nastąpiła cesja wierzytelności 07.02.2000 r. Rachunki nie zostały zapłacone do dziś. Minęły 4 lata. Czy nastapiło przedawnienie tej należności?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie należności telefonicznych

Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (do jakich niewątpliwie zaliczają się roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za świadczenie usług telekomunikacyjnych, wynikające z umowy zawartej między profesjonalistami) wynosi 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (czyli od daty płatności). Wyrażany jest również pogląd, że roszczenie o wynagrodzenie za świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawnia się z upływem lat dwóch ze względu na odpowiednie stosowanie do tej umowy przepisów o umowie zlecenia (przyjęcie terminu dwuletniego bądź trzyletniego nie ma jednak wpływu na treść odpowiedzi). Skoro więc od terminu płatności wynagrodzenia za świadczone przez operatora usługi upłynął termin trzyletni i nie został przerwany bieg przedawnienia (np. przez wniesienie pozwu o zapłatę do sądu), roszczenia operatora do użytkownika uległy przedawnieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: