Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Pytanie:

Czy rozkład pożycia w małżeństwie może nastąpić tylko z winny jednego z małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy:

a) zawinione (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne
postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa
wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły
stosunek do rodziny małżonka),

b) niezawinione (np. długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu
utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, zasadnicza
różnica charakterów, niedobór seksualny),

c) mogące być uznane - w zależności od okoliczności - za zawinione lub niezawinione (np.
bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów,
różnica stanowisk co do sposobu wychowywania dzieci, duża różnica wieku między małżonkami).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: