ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Pytanie:

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci \"wczasów pod gruszą\" za rok 2011.W regulaminie ZFŚS nie ma zapisu dotyczącego wypłaty w/w świadczenia dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Instytucja dokonuje odpisów rocznych na ZFŚS od tej pracownicy również. Czy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym przysługują świadczenia z ZFŚS?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim i wychowawczym nie wyłącza ani nie ogranicza jego prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych przewidzianych w regulaminie ZFŚS u jego pracodawcy. Zarówno ustawa o zakładowym funduszu świadczeń, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze, nie wyłączają pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych z prawa do korzystania z funduszu. Co więcej, tak jak obywa się to w stosunku do pracownicy w przedmiotowej sytuacji, nakazują uwzględniać te osoby w przeciętnym zatrudnieniu w celu naliczenia odpisu na fundusz . Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego:

Podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163), zwanej dalej „ustawą”, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, obejmująca (..) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Warto wskazać, że pracownik na urlopie wychowawczym znajduje się w specyficznej sytuacji zawieszenia stosunku pracy, który jednak nadal trwa. Okres ten wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze i staż pracy (art. 186 z ind. 5 Kodeksu pracy).

W konkluzji, usługi i świadczenia socjalne przysługują również pracownicy będącej na urlopie wychowawczym, przy spełnieniu oczywiście stosownych kryteriów socjalnych. Stan czynności zawodowej (w ramach stosunku pracy) nie ma tutaj znaczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86