Rodzaje terminów przedawnienia roszczeń, określone w przepisach Kodeksu cywilnego

Pytanie:

Jakie są rodzaje terminów przedawnienia roszczeń, określone w przepisach Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rodzaje terminów przedawnienia roszczeń, określone w przepisach Kodeksu cywilnego

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Takim przepisem szczególnym jest na przykład art. 751 pkt 1 k.c., który przewiduje dwuletni termin dla przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne