Roszczenia kupującego względem sprzedawcy, który odpowiada z tytułu rękojmi za wady fabryczne sprzedanej rzeczy

Pytanie:

Jakie prawa przysługują kupującemu w stosunku do sprzedającego, który odpowiada z tytułu rękojmi za wady fabryczne sprzedanej rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenia kupującego względem sprzedawcy, który odpowiada z tytułu rękojmi za wady fabryczne sprzedanej rzeczy

W takich przypadkach przysługiwać mogą następujące roszczenia z tytułu rękojmi :

1. odstąpienie od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na

rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie albo

2. żądanie obniżenia ceny.

3. jeżeli sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady,

wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może

odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: