Roszczenie z prawa odkupu a prawo pierwokupu

Pytanie:

Znajoma nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt rolny. W umowie sprzedaży znajduje się informacja o prawie pierwokupu i odkupu na rzecz ANR. Od zakupu tejże ziemi minęły dopiero 3 lata. Czy jeżeli znajoma sprzeda tę ziemię i Agencja nie skorzysta z prawa pierwokupu, to czy będzie jej, tj. Agencji nadal przysługiwało prawo odkupu tejże ziemi od nowego właściciela? Czy po sprzedaży nieruchomości prawo odkupu wygasa? Kto składa do księgi wieczystej wniosek o wykreślenie z niej wpisu dotyczącego prawa odkupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie z prawa odkupu a prawo pierwokupu

Prawo odkupu i prawo pierwokupu to dwa niezależne od siebie prawa i mogą być wykonywane przez uprawnionego niezależnie od siebie.

Prawo odkupu przysługuje uprawnionemu przez określony w umowie czas, jednak nie dłużej niż 5 lat. Uprawniony może skorzystać z prawa odkupu, przez złożenie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Co do zasady, w razie zbycia przez kupującego rzeczy na rzecz osoby trzeciej prawo odkupu wygasa. Jednakże w przypadku nieruchomości, jeżeli prawo odkupu zostało wpisane do księgi wieczystej, jako roszczenie osobiste staje się skuteczne wobec każdoczesnego właściciela rzeczy. Uprawniony będzie mógł więc złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa odkupu osobie, która nabyła nieruchomość od pierwotnie zobowiązanego z prawa odkupu.

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o dokonanie prawa odkupu służy uprawnionemu z tego roszczenia. Natomiast po wygaśnięciu prawa pierwokupu (po upływie czasu kiedy uprawniony mógł skorzystać z tego prawa) wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej może złożyć także właściciel nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97