Skarga na orzeczenie referendarza o wpisie

Pytanie:

Dokonany został wpis do księgi wieczystej. Nie zgadzamy się z tym wpisem. Na piśmie jest pouczenie, zgodnie z którym na powyższy wpis przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego do Sądu Rejonowego w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Chcemy złożyć skargę zgodnie z pouczeniem. Czy skarga ta musi być wniesiona na specjalnym druku? Czy jest jakaś opłata od takiej skargi?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga na orzeczenie referendarza o wpisie

Na orzeczenie referendarza przysługuje odrębny środek zaskarżenia, jakim jest "skarga na orzeczenie referendarza sądowego". W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie traci jednak mocy. Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza (art. 518[1]§3 kpc)

Przepisy nie przewidują dla skargi na orzeczenie referendarza żadnej kwalifikowanej formy, w związku z czym należy uznać, że powinna ona spełniać tylko podstawowe wymagania stawiane pismu procesowemu.

Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego wydane w postępowaniu wieczystoksięgowym i w postępowaniach rejestrowych pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł (art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Przykładowo, jeśli chodzi o wpis hipoteki, to opłata od wniosku o jej wpis wynosi 200 zł, zatem zażalenie podlegać będzie opłacie 100 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: