Składanie dokumentów w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w języku innym, niż język polski

Pytanie:

"Kiedy dopuszczalne jest w postępowaniu o zamówienie publiczne złożenie dokumentów w języku innym, niż język polski?"

Odpowiedź prawnika: Składanie dokumentów w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w języku innym, niż język polski

Art. 9 ust. 3 : „W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.”.

W grę może wchodzić każdy język obcy, przy czym za „języki powszechnie używane w handlu międzynarodowym” można uznać : angielski, francuski, hiszpański ( za wskazówkami z dokumentacji WTO).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika