Sprzedaż wizerunku a zgoda pisemna

Pytanie:

Czy osoba pozująca do zdjęć, która wyraziła ustną zgodę i otrzymała za pozowanie wynagrodzenie, ma prawo do odszkodowania, jeżeli jej zdjęcia zostały opublikowane bez jej zgody pisemnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż wizerunku a zgoda pisemna

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednakże w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zasadniczo samo pozowanie do zdjęć nie mieści się w kategorii "rozpowszechniania wizerunku". Dopiero rozpowszechnianie zdjęć z wizerunkiem danej osoby podpada pod powyższe pojęcie. Z przedstawionego pytania wynika jednoznacznie, że poprzez fakt opublikowania zdjęć nastąpiło rozpowszechnienie wizerunku osoby pozującej. Z wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż do rozpowszechniania wizerunku zwykle potrzebna jest zgoda osoby na nim przedstawionej. Ale w sytuacji, gdy osoba za pozowanie otrzymała umówione wynagrodzenie, jej zgoda nie jest potrzebna, chyba że strony coś innego postanowiły. Tak więc, jeżeli strony nie umówiły się, że do publikacji zdjęć potrzeba pisemnej zgody osoby pozującej, nie mamy w omawianym stanie faktycznym do czynienia z naruszeniem przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku, a osobie pozującej nie przysługuje żadne odszkodowanie. Co więcej, przepis mówi, że jeżeli strona otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie do zdjęć jej zgoda nie jest w ogóle wymagana, a w naszym przypadku taka zgoda została udzielona, tyle że w formie ustnej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne