Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

Pytanie:

Co w roku rozumie się pod pojęciem "świadczenie rzeczowe" ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy mogą to być paczki dla pracowników i jakie?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

Ustawa o ZFŚS posługuje się pojęciem działalności socjalnej. Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Pomoc rzeczową należy rozumieć dość szeroko. Decyduje o tym co jest pomocą rzeczową, to czy danemu sposobowi można przypisać, że jego przedmiotem jest rzecz. Mogą to być paczki wszelkiego rodzaju. Taka paczka może zawierać środki pomocy sanitarnej (mydła, proszki do prania, ręczniki itp.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: