Szerokość drogi wewnętrznej

Pytanie:

Mam działkę która chce podzielić na 6 mniejszych działek i wydzielić drogę dojazdową do tych działek. Jaką minimalną szerokość powinna mieć ta droga?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szerokość drogi wewnętrznej

W sytuacji gdy nadal jedna osoba będzie właścicielem wszystkich wydzielonych działek szerokość dróg dojazdowych pozostaje w gestii właściciela gruntów. W obecnym stanie prawnym nie ma przepisów nakładających na właściciela żadnych obowiązków. W przypadku natomiast gdy wydzielona działka jest działką budowlaną lub też gdy stoi na niej budynek, szerokość drogi dojazdowej reguluje Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 14 tego rozporządzenia działkom budowlanym oraz budynkom należy zapewnić dostęp do drogi publicznej, odpowiedni do przeznaczenia i zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Szerokość takiej jezdni nie może być mniejsza niż 3 m, a ciągu pieszo-jezdnego 5 m. Funkcję drogi dojazdowej mogą również spełniać dojścia, nie węższe jednak niż 4,5 m.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne