Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Pytanie:

Mój syn ma obecnie 9 miesięcy, tuż przed jego narodzinami mój ówczesny mąż oświadczył mi, że nie będziemy go razem wychowywać, gdyż nie ma w jego życiu w tej chwili miejsca na dziecko i rodzinę. Faktyczną przyczyną naszego rozejścia się była inna kobieta, z którą on teraz mieszka. Od samego początku wychowuję, więc dziecko sama. 5 miesięcy temu zapadło orzeczenie o rozwodzie bez orzekania o winie, zgodziłam się na takie rozwiązanie z uwagi na dobro dziecka. Z pozwem o rozwód wystąpił mąż, wskazując w nim, że jedną z przyczyn rozkładu pożycia jest to, iż wartości rodzinne nie stanowią dla niego priorytetu. Dodatkowo zawnioskował o ograniczenie mu praw rodzicielskich, do możliwości współdecydowania o sprawach zdrowia, edukacji i miejsca zamieszkania oraz zachowanie swobody kontaktów z dzieckiem. Te kwestie były między nami ustalone przed złożeniem pozwu. Sąd orzekł zgodnie z wnioskiem, czyli ograniczył mojemu byłemu mężowi prawa rodzicielskie i zatwierdził swobodę kontaktów. Do czasu orzeczenia o rozwodzie kontakty ojca z dzieckiem były częste. Od dnia orzeczenia rozwodu były mąż ograniczył kontakty, od 1 czerwca 2010 nie poświęcił dziecku ani jednego weekendu, jego wizyty były coraz rzadsze. Na moją prośbę o zaproponowanie dni w które chce odwiedzać syna, wskazał dwa dni w tygodniu - poniedziałek i czwartek. Od tamtego czasu jego wizyty są bardzo nieregularne, często je odwołuje. Uśredniając widuje się z dzieckiem ok. 3-4 razy w miesiącu po ok. 1,5 - 2h. Odwołał ok. 45% ustalonych wizyt (prowadzę rejestr wizyt). W trakcie jego spotkań z dzieckiem ogranicza się do zabawy z nim, nie wykonuje przy nim żadnych czynności pielęgnacyjnych, nie karmi, nie kładzie spać. Zawsze kiedy nadarzała się okazja proponowałam, żeby nakarmił dziecko, przewinął itp. Dopiero kilka tygodni temu zaczął sporadycznie uczestniczyć w kąpielach dziecka, ale nic więcej. Pomiędzy wizytami nie interesuje się dzieckiem, nie pyta o nie. Do tej pory wizyty odbywały się u mnie w domu, z reguły w mojej obecności, choć zdarzało się, że zostawał na krótko sam z synem. Obecnie zażądał, abym wydała mu dziecko w terminie jego wizyty, aby mógł je zabrać, jak się domyślam do swojego mieszkania. Moje pytanie brzmi czy z uwagi na ustaloną swobodę kontaktów mam obowiązek zgodzić się na zabranie dziecka przez ojca. Mimo wewnętrznych oporów nie chcę utrudniać kontaktów dziecka z ojcem, ale chciałabym, aby dopóki dziecko nie będzie starsze wizyty odbywały się jeśli nie w mojej obecności to przynajmniej w moim mieszkaniu, w otoczeniu które dziecko zna. Nie chcę aby były mąż zabierał syna do siebie, do swojej nowej partnerki (osoby której w ogóle nie znam), gdzie wspólnie będą zajmować się synem. Czy mam prawo decydować o tym z kim ma styczność moje dziecko? Uważam, że kontakt ojca z dzieckiem jest za słaby, podczas tych nieregularnych wizyt nie nawiązała się między nimi żadna więź, syn praktycznie nie zna ojca i nie wie, że jest on kimś ważnym w jego życiu. Podobnie zresztą ojciec nie zna syna, nie zna jego zwyczajów, zachowań, nie ma doświadczenia w opiekowaniu się nim. Czy mogę jednostronnie zdecydować, że wizyty do czasu kiedy dziecko będzie starsze (myślę tu o wieku ok. 2-3 lat) mogą się odbywać jedynie w mojej obecności lub w moim mieszkaniu? Obawiam się, że kolejnym pomysłem byłego męża będzie zabranie tak małego dziecka do siebie na weekend. Jak się przed tym bronić? Wiem, że prędzej czy później to nieuniknione ale czy ze względu na wiek dziecka teraz można tego uniknąć? Niestety nie karmię już piersią. Nadmienię jeszcze, w razie gdyby najlepszym rozwiązaniem miało być sądowne rozstrzygnięcie, że mój były mąż był już poprzednio żonaty. Ja byłam jego drugą żoną, zostawił on dla mnie pierwszą żonę. W pozwie rozwodowym z pierwszą żoną wskazywał jako przyczynę brak możliwości poczęcia dziecka (problemy natury zdrowotnej). W trakcie rozwodu ze mną wskazał, że nie ceni wartości rodzinnych. Dodam, że syn był dzieckiem zaplanowanym i poczętym z ingerencją lekarską (ze względu na problemy męża). Czy ew. będzie można oprzeć się na niestałości i nieprzewidywalności jego celów życiowych i pragnień? Obawiam się sytuacji w której za jakiś czas znudzi mu się bycie tatą i kontaktowanie się z dzieckiem a syn zdąży się do tego przyzwyczaić i będzie cierpiał. Co zrobić, żeby kontakty ojca z 9 miesięcznym dzieckiem odbywały się w mojej obecności lub chociaż w moim mieszkaniu, dopóki dziecko nie będzie starsze?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.11.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Określenie sposobu kontaktów dziecka z Pani byłym mężem nastąpiło w orzeczeniu rozwodowym, na mocy którego przyznano mu swobodę kontaktów. Następnie na podstawie porozumienia pomiędzy Panią, a byłym mężem nastąpiło doprecyzowanie widzeń na dwa dni w tygodniu, jednakże nie ustalono dokładnie miejsca widzeń. Zatem Pani były mąż może spotykać się z dzieckiem tam, gdzie sobie zażyczy. Natomiast uniemożliwianie ojcu kontaktów z dzieckiem może spowodować nałożeniem na Panią kary za utrudnianie kontaktów.

Jedynym sposobem uregulowania spotkań, w taki sposób jaki Pani by chciała jest wytoczenie powództwa o ustalenie wizyt ojca z dzieckiem. We wniosku określi Pani dokładnie dni i godziny wizyt, jak również miejsce spotkań. W uzasadnieniu danego wniosku zamieścić Pani może wiele powodów m.in. młody wiek dziecka, brak więzi pomiędzy synem a ojcem, brak wiedzy byłego męża na temat pielęgnacji dziecka, strach dziecka przed nowym otoczeniem.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

Do powództw o stwierdzenie pochodzenia dziecka od określonych osób zaliczają się: powództwo o ustalenie macierzyństwa, powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo o ustalenie ojcostwa oraz powództwo o unieważnienie (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

Ojcostwo mężczyzny jest ustalane "automatycznie" w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż w takiej sytuacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, kiedy dziecko rodzi się (...)

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam dwoje dzieci w wieku 5 i 3 lat z kobietą pozostająca w związku małżeńskim, z którego ona ma jeszcze córkę. Dzieci mają nazwisko jej męża, który dowiedział się dopiero teraz, że nie jest biologicznym ojcem. Dzieci urodziły się w małżeństwie (w trakcie trwania związku (...)

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Nie masz ślubu z kobietą, która urodzi lub urodziła twoje dziecko? Dziecko urodziło się już po rozwodzie? Sprawdź, co zrobić, żeby formalnie zostać jego ojcem. Jak załatwić sprawę?  Sprawę możesz załatwić osobiście w urzędzie stanu cywilnego (USC) bądź w konsulacie przy (...)

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Dziewczyna, z którą się spotykałem zaszła w ciążę. Gdy dziecko się urodziło wniosła sprawę do sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawowe badania krwi nie wykluczyły mnie z grona grupy ojców. W trakcie postępowania w sprawie o ustalenie ojcostwa uznałem dziecko. Twierdzę (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Co to jest postępowanie odrębne w sprawach cywilnych? W ramach procesu cywilnego w I instancji wyróżnia się: postępowanie zwykłe - zasadniczy tryb postępowania procesowego, służący rozpoznawaniu większości spraw cywilnych. Przepisy je normujące mają odpowiednie zastosowanie (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Uznanie ojcostwa to akt wiedzy

Uznanie ojcostwa to akt wiedzy

Powód uznał ojcostwo dziecka, choć w chwili uznawania nie miał wątpliwości, iż nie jest biologicznym ojcem dziecka. Po pewnym czasie wytoczył powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Sądy pierwszej i drugiej instancji oddaliły powództwo, sprawa (...)

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Ojciec posiadający wątpliwości co do pochodzenia dziecka nie może zatem (...)

Kto może żądać unieważnienia uznania dziecka?

Kto może żądać unieważnienia uznania dziecka?

17 kwietnia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Adama T. dotyczącą unieważnienia uznania dziecka przez mężczyznę nie będącym biologicznym ojcem dziecka. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności art. 80 i art. 81 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z art. (...)

Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

Kodeks postępowania cywilnego wszedł w życie w 1964 r. Jednakże jego przepisy nie ograniczają rodzaju dowodów, jakie można przeprowadzić przed sądem w celu ustalenia ojcostwa. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie przez sąd zdobyczy nauki i techniki. Jedną z nich jest możliwość (...)

Naprzemienna opieka nad dziećmi - opinia prawna

Naprzemienna opieka nad dziećmi - opinia prawna

Stan faktycznyJestem w trakcie trwania rozwodu. Mam dwóch synów. Czy mam szansę, by sąd przyznał mi i żonie opiekę nad dziećmi na równych prawach? Chciałbym, żeby dzieci były na przykład jeden tydzień ze mną, drugi z żoną lub miesiąc ze mną, miesiąc z żoną. (...)

Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

Jak trzeba zarejestrować nowo narodzone dziecko? Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia (...)

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

 Stan faktyczny  W 2001 roku wniosłem o rozwód (został orzeczony bez orzekania o winie). Ze względu na pełnoletniość córki w momencie orzekania rozwodu sprawa alimentów nie była rozpatrywana. Alimenty płaciłem dobrowolnie w wysokości 300 zł. Rok po rozwodzie (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki (...)

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawodawca znowelizował kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzięki zmianom termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie liczony od daty, w której pełnoletnie dziecko dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu. Dotychczasowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Witam serdecznie, mam pewien problem dotyczący obowiązku alimentacyjnego, a dokładnie chęci jego zniesienia. Moja była dziewczyna oszukiwała mnie przez parę lat że jestem ojcem jej dziecka. Na początku uwierzyłem, nie miałem powodu żeby jej nie wierzyć. Cały czas jednak miałem pewne wątpliwości. (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest zobowiązany płacić alimenty na swoje dziecko? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie (...)

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Jestem w takcie rozwodu z moim mężem. W przypływie gniewu powiedział mi że nie będzie płacił alimentów na jedno z moich dzieci, które jest od innego ojca. Mój mąż w akcie urodzenia uznał jedno i drugie. Obecnie dzieci mają po 2 i 3 lata. Czy mój mąż może może odmówić mi płacenia (...)

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Jestem ojcem 2 letniego dziecka, które w chwili obecnej od prawie roku mieszka z jego matką. Nie byliśmy małżeństwem. Matka dziecka otrzymuje regularnie zasądzone przez sąd alimenty, ostatnio nawet udało jej się wywalczyć podwyższenie kwoty wcześniej zasądzonej. Nie mam ograniczonych praw (...)

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Jak w świetle orzeczenia TK z dnia 28 kwietnia 2003 zmieniły się przepisy dotyczące dochodzenia ojcostwa przez ojca? Ojciec ma teraz legitymację procesową i może złożyć pozew o ustalenie jego ojcostwa. Jak ma wyglądać taki pozew? Czy powinien zostać złożony w miejscu zamieszkania właściwym (...)

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Od roku czasu jestem rozwiedziony. Obecnie płace alimenty na moją córkę. Obawiam się jednak że tak naprawdę nie jest moim dzieckiem. Co mam zrobić żeby przeprowadzić badania DNA? Czy w razie gdyby moje podejrzenia okazały się słuszne, mogę żądać zwrotu alimentów? Opinia prawna dla (...)

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest obywatel Ukrainy, którego poznałam w mojej miejscowości (podjął prace na budowie). W sierpniu został deportowany z Polski za nielegalny pobyt na terytorium Polski z zakazem wjazdu na okres 5 lat. On wie, że jestem z nim w ciąży, ale od chwili (...)

Zaprzeczenie ojcostwa męża matki

Zaprzeczenie ojcostwa męża matki

Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, mamy 5 letniego syna (urodził się 6 miesięcy po zawarciu małżeństwa). Aktualnie jesteśmy w trakcie rozwodu (żona złożyła już pozew do sądu; prawdopodobnie za porozumieniem stron). Rozważam wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie winy rozpadu związku przez (...)

Zaprzeczenie ojcowstwa po upływie terminów

Zaprzeczenie ojcowstwa po upływie terminów

Jestem biologicznym ojcem 3 letniego dziecka. Mieszkam z matką dziecka od ponad pół roku. Matka dziecka odeszła od męża, który prawnie jest domniemanym ojcem dziecka urodzonego w trakcie małżeństwa. Mąż matki dziecka obecnie wie, że nie jest ojcem biologicznym i nie będzie rościł praw (...)

Obrona w procesie o ustalenie ojcostwa

Obrona w procesie o ustalenie ojcostwa

Otrzymałem pozew sądowy w sprawie o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane. Jednak podstawą w świetle prawa takiego pozwu powinno być współżycie płciowe pozwanego z matką dziecka. W początkowej fazie naszej znajomości dochodziło do kontaktów płciowych, lecz później panowały (...)

Ustalenie ojcostwa dziecka, jeśli ojcem nie jest mąż matki

Ustalenie ojcostwa dziecka, jeśli ojcem nie jest mąż matki

W jaki sposób można ustalić ojcostwo dziecka, jeśli ojcem nie jest mąż matki? Zgodnie z art. 72 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić (...)

Prokurator w sprawach rodzinnych

Prokurator w sprawach rodzinnych

W jakich sprawach rodzinnych prokurator może wszcząć postępowanie? Prokurator może wszcząć postępowanie w następujących sprawach rodzinnych: 1/ o unieważnienie uznania dziecka Prokurator wytacza powództwo przeciwko matce dziecka, dziecku oraz ojcu dziecka (mężczyźnie, który (...)

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa. Wykonane zostały badania DNA stwierdzające, iż dziecko pochodzi ode mnie. W związku z tym jakie skutki prawne pociągają za sobą dobrowolne uznanie przeze mnie narodzonego dziecka a jakie skutki powoduje nie wyrażenie tegoż uznania tylko zdanie się (...)

Udowodnienie ojcostwa

Udowodnienie ojcostwa

Kobieta przy porodzie podaje, że ojcem dziecka jest pan X (nie są małżeństwem). Pozywa pana X o alimenty. Na kim spoczywa ciężar dowodu - na matce, że to pan X jest ojcem, czy na Panu X, że nim nie jest? Czyli jaki jest rozkład ciężaru dowodu przy ustalaniu ojcostwa - gdy brak domniemania (...)

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu prawnie przysługuje opieka nad dzieckiem? Czy po wyjściu z więzienia ojciec może odebrać dziecko (...)