Wezwanie do zapłaty a przedawnienie

Pytanie:

W jaki sposób ustala się termin przedawnienia roszczeń za opóźnienie w zapłacie za towar? Wezwanie do zapłaty odsetek otrzymałam po upływie 2 lat od daty zapłaty za towar. Czy to roszczenie jest zasadne?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wezwanie do zapłaty a przedawnienie

Z opisanego stanu faktycznego wnioskujemy, iż chodzi tu o art. kodeksu cywilnego, który stanowi: "Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch." W opisanym wyżej przepisie chodzi tylko o roszczenie główne, dla którego bieg terminu przedawnienia ma swój początek Skrócone przedawnienie niektórych roszczeń wraz z datą odbioru rzeczy z fakturą, chyba że strony uzgodniły inaczej. Przedawnienie roszczenia o odsetki kształtuje się nieco odmiennie. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, iż odsetki za opóźnienie są świadczeniami okresowymi, wobec czego stosowne roszczenia podlegają każdorazowo przedawnieniu trzyletniemu (art. 118 kodeksu cywilnego). Oznacza to, że za każdy okres opóźnienia w zapłacie należne odsetki przedawniają się odrębnie. Nie znamy wprawdzie bliższych szczegółów stanu faktycznego, ale przypuszczamy, że zgodnie z powyższymi twierdzeniami wezwanie do zapłaty zaległych odsetek jest zasadne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne