Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

Pytanie:

Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

Kwestię tą reguluje art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ust. 1 tego artykułu mówi, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń. W tym okresie pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy, pracownikowi takiemu przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli pracodawca (dobrowolnie) wypłaci mu to wynagrodzenie (art. 119a ust. 4) i jest ono pomniejszane o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych (art. 119a ust. 6). Świadczenie jest wypłacane i ustalane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Aby otrzymać to świadczenie należy złożyć organowi gminy udokumentowany wniosek do trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń (art. 119a ust.5).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: