Wina jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Pytanie:

Jak rozumieć winę jako przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wina jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Z art. 415 Kodeksu cywilnego wynika, że jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej jest wina (Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.). Tradycyjny pogląd nauki skłaniał się dotychczas ku szerokiemu pojęciu winy, w którym dopatrywano się elementu obiektywnego, jakim jest bezprawność, oraz subiektywnego, jakim jest wina w ścisłym znaczeniu. W ostatnim czasie dominuje wszakże pogląd wskazujący na konieczność rozdzielenia zakresów obu tych pojęć, tj. bezprawności i winy, co oznacza, że pojęcie winy należy odnieść jedynie do opisania podmiotowych cech zachowania się sprawcy szkody. Jest jednak oczywiste, że dopiero czyn bezprawny może być oceniany w kategoriach czynu zawinionego w rozumieniu art. 415 (tak Gerard Bieniek w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Żuławska Czesława, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Bieniek Gerard, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X) ss. 2024).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: