Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

Pytanie:

"Pobieram rentę rodzinną z tytułu sieroctwa zupełnego. W marcu skończyłam 25 lat. Czy renta przysługuje mi do ukończenia studiów czy obejmuje również okres wakacji? (otrzymałam sprzeczne informacje z dwóch źródeł ZUS)."

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

Według ogólnej zasady do renty rodzinnej (wraz z dodatkiem z tytułu sieroctwa zupełnego) mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione - do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Z powyższego wynika, iż nadal przysługuje Pani prawo do renty rodzinnej. Pozostaje określić, czym jest ukończenie roku studiów. Rok akademicki kończy się w czerwcu (okres wakacji i wrzesień to zazwyczaj tzw. sesja poprawkowa), z czego wynika, iż za okres wakacji, nie przysługuje Pani już renta rodzinna.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika