Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Pytanie:

Czy wygaśnięcia zastawu rejestrowego powoduje wykreślenie go z rejestru zastawów?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów powoduje wygaśnięcie zastawu, o ile zastaw nie wygasł wcześniej. Zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu z rejestru zastawów na wniosek (art. 19 u.z.r.):· zastawnika;· zastawcy, który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub zrzeczeniu się tego zabezpieczenia albo prawomocny wyrok sądu ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego;· osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku:a) oświadczenie zastawnika o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albob) zaświadczenie komornika lub innego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym, alboc) zaświadczenie sędziego komisarza o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym, albod) prawomocne orzeczenie stwierdzające nieistnienie zastawu rejestrowego.
Porady prawne
  Wykreślenie zastawu może odbyć się na wniosek. Sąd rejestrowy - co do zasady - nie działa w tym wypadku z urzędu.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne