Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

Pytanie:

Jak właściciel nieruchomości może dokonać wyłączenia gruntu rolnego na grunt pod zabudowę jednorodzinną? Moja działka (łąka) jest "wysepką" wśród okolicznych działek, które już taką zgodę uzyskały.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych(Dz.U.1995.16.78 ze zm.), wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Organem właściwym do wydania decyzji jest starosta. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego: 1)do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego, 2)do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego. Zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku. Należy zatem zwrócić się do właściwego starosty o wydanie odpowiedniej decyzji.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: