Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

Pytanie:

Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także innych gruntów, o których mowa w ustawie oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Decyzję w tym zakresie wydaje starosta. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa powyżej, wydają dyrektorzy tych parków.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne