Wymiar urlopu wypoczynkowego a świadectwo pracy

Pytanie:

"Jeżeli pracodawca zatrudnił emeryta, który nie udokumentował okresów zatrudnienia (nie dostarczył świadectw pracy), to jak w tym przypadku wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Z przyznanego świadczenia emerytalnego wywnioskować można, że staż pracy danego pracownika wynosi ponad 10 lat, ale brak jest świadectw pracy."

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu wypoczynkowego a świadectwo pracy

Oczywiście w takim przypadku nie wydaje się, aby istniał jakikolwiek problem z wyliczeniem wymiaru urlopu. Otrzymywanie emerytury świadczy w sposób nie budzący wątpliwości, że dany pracownik ma prawo do 26 dni urlopu. Pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy od zatrudnianego pracownika. Jednakże w powyższym przypadku nie jest ono potrzebne dla wyliczenia podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego. Świadectwo może być potrzebne dla ustalenia natomiast czy pracownik już korzystał z urlopu w danym roku i w jakim wymiarze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika