Wymogi przy działalności gastronomicznej

Pytanie:

"Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?"

Odpowiedź prawnika: Wymogi przy działalności gastronomicznej

Prowadzenie działalności gastronomicznej, oprócz spełnienia zwykłych wymogów podjęcia działalności gospodarczej, wymaga spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej, w tym wymagań dotyczących pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a osoby biorące udział w produkcji lub obrocie będą posiadały stan zdrowia wymagany przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością (art. 27 ust. 1 ustawy o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności). Stwierdzenie spełnienia tych wymagań następuje w drodze decyzji wydanej przez właściwego organu Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 27 ust 2 w/w ustawy.
Wymagania konieczne do spełnienia właściwej jakości zdrowotnej, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji a także stanu zdrowia i kwalifikacji w zakresie higieny osób biorących udział w obrocie artykułami spożywczymi określone są w ustawie o Chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001.126.1384 ze zm.). Ponadto jeżeli np. chce się sprzedawać alkohole, potrzebne jest stosowne zezwolenie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika