Wynagrodzenie adwokata

Pytanie:

Jakie są stawki minimalne i maksymalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa własności?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.6.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie adwokata

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Akt ten określa regułę, wedle której opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa procesowego nie mogą być wyższe, niż stawki minimalne, o których mowa w tym Rozporządzeniu, niezależnie od wysokości tych opłat ustalnych w relacji między adwokatem i klientem. Sąd może jednak przyznać opłaty wyższe od stawek minimalnych, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy adwokata; nie mogą być one jednak wyższe od sześciokrotnych stawek minimalnych.

Stawki minimalne wynoszą w zależności od wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł - 60 zł,
  • od 500 zł do 1500 zł - 180 zł,
  • od 1500 zł do 5000 zł - 600 zł,
  • od 5000 zł do 10000 zł - 1200 zł,
  • od 10000 zł do 50000 zł - 2400 zł,
  • od 50000 zł do 200000 zł - 3600 zł,
  • powyżej 200000 zł - 7200 zł.

Stosownie do treści Rozporządzenia, stawki minimalne za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego wynoszą:

- w sprawach o zabezpieczenia spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przdmiotów spadkowych - 60 zł,

- w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku - 60 zł, jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 zł,

- w sprawach o dział spadku - stawkę obliczoną od wartości powołanych powyżej (uzależnionych od wartości przedmiotu sprawy) na podstawie wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a wrazie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50 % tej stawki.

Gdy chodzi zaś o stawki w sprawach z zakresu prawa własności, w grę mogą wchodzić sprawy określone w paragrafie 8 i 10 Rozporządzenia. Oto ich treść:

§ 8. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych: 1)  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;   2)  o rozgraniczenie - 360 zł;   3)  dotyczących służebności - 240 zł;   4)  o naruszenie posiadania - 156 zł;   5)  o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 120 zł;   6)  o zniesienie współwłasności - stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej stawki;   7)  związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 240 zł;   8)  o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 10. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:   1)  opróżnienie lokalu mieszkalnego - 120 zł;   2)  wydanie nieruchomości rolnej - 360 zł;   3)  wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Potrzebuje wzoru pisma

31.7.2019 przez: mattlong

PODZIAŁ MAJĄTKU pilne

14.1.2019 przez: -

witam

5.6.2018 przez: calinka31

Opłata za sprawę

4.2.2018 przez: Paulina999