Wynagrodzenie za nadgodziny

Pytanie:

Jakie wynagrodzenie przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie za nadgodziny

4.6.2003

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 50% wynagrodzenia - za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę, 2) 100% wynagrodzenia - za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele lub w święta. Dodatek, o którym mowa powyżej, przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Dodatek nie przysługuje za pracę w niedzielę w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy w tygodniu. Dotyczy to także pracy w święto. W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. N2: Należy jednak zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2003r., stawki za nadgodziny będą zmniejszone. W dni powszednie i w święta, które jednak są dla pracownika dniami pracy nagradzane będą 50 % dodatkiem. 100% dodatku będzie przysługiwał tylko za pracę w porze nocnej oraz za pracę w niedzielę i święta, będącymi dla pracownika dniami wolnymi.

Potrzebujesz porady prawnej?